goods services return co to jest
ABAP definicja goods and services tax return. Co znaczy A form of advance return for taxes on sales.
Znaczenie goods services return definicja.

Czy przydatne?

Definicja goods and services tax return

Co znaczy:

A form of advance return for taxes on sales and purchases, as used in Singapore.

Słownik i definicje SAPa na G.