grid value sorting co to jest
ABAP definicja grid value sorting. Co znaczy Display function in AFS MRP list to sort procurement.
Znaczenie grid value sorting definicja.

Czy przydatne?

Definicja grid value sorting

Co znaczy:

Display function in AFS MRP list to sort procurement proposals and requirements according to certain criteria.

Słownik i definicje SAPa na G.