hierarchy level co to jest
ABAP definicja hierarchy level (BC-SRV-EDI). Co znaczy a tree structure. The hierarchy levels are.
Znaczenie hierarchy level definicja.

Czy przydatne?

Definicja hierarchy level (BC-SRV-EDI)

Co znaczy HIERARCHY LEVEL (BC-SRV-EDI):

The position of a segment in a tree structure.

The hierarchy levels are defined as follows (algorithms from UN/EDIFACT):

Segments that have no superordinate segments are assigned to hierarchy level 1 (if they cannot be repeated) or 2 (if they can be repeated, or introduce a segment group). Segments that have a superordinate segment are assigned to the hierarchy level one level above the superordinate segment. The highest hierarchy level for a segment is 99.

SAP przykład użycia HIERARCHY-LEVEL-BC-SRV-EDI pomoc. Jak działa hierarchy-level-bc-srv-edi kod programu ABAP. Wykorzystanie kodu Hierarchy-Level-Bc-Srv-Edi w programie funtion module SE37. Obsługa funkcji hierarchy-level-bc-srv-edi w klasie.

Słownik i definicje SAPa na H.

  • Dodano:
  • Autor: