hierarchy type co to jest
ABAP definicja hierarchy type (FS-BA-SD). Co znaczy segment hierarchies. A hierarchy type is a.
Znaczenie hierarchy type definicja.

Czy przydatne?

Definicja hierarchy type (FS-BA-SD)

Co znaczy HIERARCHY TYPE (FS-BA-SD):

A means of classifying segment hierarchies.

A hierarchy type is a collection of the characteristics registered in Bank Analyzer by the characteristic repository.

SAP przykład użycia HIERARCHY-TYPE-FS-BA-SD pomoc. Jak działa hierarchy-type-fs-ba-sd kod programu ABAP. Wykorzystanie kodu Hierarchy-Type-Fs-Ba-Sd w programie funtion module SE37. Obsługa funkcji hierarchy-type-fs-ba-sd w klasie.

Słownik i definicje SAPa na H.

  • Dodano:
  • Autor: