diagnos main hospital co to jest
ABAP definicja hospital main diagnosis. Co znaczy The diagnosis that is the original reason for.
Znaczenie diagnos main hospital definicja.

Czy przydatne?

Definicja hospital main diagnosis

Co znaczy HOSPITAL MAIN DIAGNOSIS:

The diagnosis that is the original reason for outpatient or inpatient treatments during a hospital stay.

SAP przykład użycia HOSPITAL-MAIN-DIAGNOSIS pomoc. Jak działa hospital-main-diagnosis kod programu ABAP. Wykorzystanie kodu Hospital-Main-Diagnosis w programie funtion module SE37. Obsługa funkcji hospital-main-diagnosis w klasie.

Słownik i definicje SAPa na H.

  • Dodano:
  • Autor: