alias http co to jest
ABAP definicja HTTP alias. Co znaczy directory path within the file system of an HTTP server. It is.
Znaczenie alias http definicja.

Czy przydatne?

Definicja HTTP alias

Co znaczy HTTP ALIAS:

An alternative name of a directory path within the file system of an HTTP server.

It is used as part of HTTP request URL to access certain files that are stored in that directory.

SAP przykład użycia HTTP-ALIAS pomoc. Jak działa http-alias kod programu ABAP. Wykorzystanie kodu Http-Alias w programie funtion module SE37. Obsługa funkcji http-alias w klasie.

Słownik i definicje SAPa na H.

  • Dodano:
  • Autor: