factor influencing co to jest
ABAP definicja influencing factor. Co znaczy and that influences the growth of the key figure that.
Znaczenie factor influencing definicja.

Czy przydatne?

Definicja influencing factor

Co znaczy INFLUENCING FACTOR:

Factor that varies over time and that influences the growth of the key figure that is to be forecast within the aggregated long-term forecast. The definition level of an influencing factor does not have to be identical to the forecast level.

SAP przykład użycia INFLUENCING-FACTOR pomoc. Jak działa influencing-factor kod programu ABAP. Wykorzystanie kodu Influencing-Factor w programie funtion module SE37. Obsługa funkcji influencing-factor w klasie.

Słownik i definicje SAPa na I.

  • Dodano:
  • Autor: