journal voucher co to jest
ABAP definicja journal voucher (FI). Co znaczy An accounting entry, in India, that is used to.
Znaczenie journal voucher definicja.

Czy przydatne?

Definicja journal voucher (FI)

Co znaczy:

An accounting entry, in India, that is used to correct another accounting entry.

Słownik i definicje SAPa na J.