date derivation type co to jest
ABAP definicja key date derivation type. Co znaczy specifies the rule that is used to determine the.
Znaczenie date derivation type definicja.

Czy przydatne?

Definicja key date derivation type

Co znaczy KEY DATE DERIVATION TYPE:

The key date derivation type specifies the rule that is used to determine the key date from the data.

You specify the time characteristic that is used and how you want to derive the key date.

SAP przykład użycia KEY-DATE-DERIVATION-TYPE pomoc. Jak działa key-date-derivation-type kod programu ABAP. Wykorzystanie kodu Key-Date-Derivation-Type w programie funtion module SE37. Obsługa funkcji key-date-derivation-type w klasie.

Słownik i definicje SAPa na K.

  • Dodano:
  • Autor: