field co to jest
ABAP definicja key field (BC-DWB-TOO-BOB). Co znaczy identification of an object. This is achieved.
Znaczenie field definicja.

Czy przydatne?

Definicja key field (BC-DWB-TOO-BOB)

Co znaczy KEY FIELD (BC-DWB-TOO-BOB):

Field used for the unique identification of an object.

This is achieved with a key that consists of all the key fields of the object.

A key field is defined for an object type in Business Object Builder, and is a component of the object type.

SAP przykład użycia KEY-FIELD-BC-DWB-TOO-BOB pomoc. Jak działa key-field-bc-dwb-too-bob kod programu ABAP. Wykorzystanie kodu Key-Field-Bc-Dwb-Too-Bob w programie funtion module SE37. Obsługa funkcji key-field-bc-dwb-too-bob w klasie.

Słownik i definicje SAPa na K.

  • Dodano:
  • Autor: