figure category co to jest
ABAP definicja key figure category (FS-BA-SD). Co znaczy that determines the types of key figures.
Znaczenie figure category definicja.

Czy przydatne?

Definicja key figure category (FS-BA-SD)

Co znaczy KEY FIGURE CATEGORY (FS-BA-SD):

A means of classification that determines the types of key figures (currency amount, quantity, percentage) that can be created in a given key figure class in the key figure repository.

SAP przykład użycia KEY-FIGURE-CATEGORY-FS-BA-SD pomoc. Jak działa key-figure-category-fs-ba-sd kod programu ABAP. Wykorzystanie kodu Key-Figure-Category-Fs-Ba-Sd w programie funtion module SE37. Obsługa funkcji key-figure-category-fs-ba-sd w klasie.

Słownik i definicje SAPa na K.

  • Dodano:
  • Autor: