figure determination co to jest
ABAP definicja key figure determination - e-accounting. Co znaczy the accounting document amount.
Znaczenie figure determination definicja.

Czy przydatne?

Definicja key figure determination - e-accounting

Co znaczy KEY FIGURE DETERMINATION - E-ACCOUNTING:

The transfer of the value to the accounting document amount without semantic.

Key figure determination for e-accounting is carried out by the business transaction during posting. The determination is controlled by the business transaction type, item type, and credit or debit.

SAP przykład użycia KEY-FIGURE-DETERMINATION-E-ACCOUNTING pomoc. Jak działa key-figure-determination-e-accounting kod programu ABAP. Wykorzystanie kodu Key-Figure-Determination-E-Accounting w programie funtion module SE37. Obsługa funkcji key-figure-determination-e-accounting w klasie.

Słownik i definicje SAPa na K.

  • Dodano:
  • Autor: