overview figure co to jest
ABAP definicja key figure overview. Co znaczy Web item that displays a tabular configuration of.
Znaczenie overview figure definicja.

Czy przydatne?

Definicja key figure overview

Co znaczy KEY FIGURE OVERVIEW:

Web item that displays a tabular configuration of important business key figures from the Strategic Enterprise Management (SAP SEM) component.

SAP przykład użycia KEY-FIGURE-OVERVIEW pomoc. Jak działa key-figure-overview kod programu ABAP. Wykorzystanie kodu Key-Figure-Overview w programie funtion module SE37. Obsługa funkcji key-figure-overview w klasie.

Słownik i definicje SAPa na K.

  • Dodano:
  • Autor: