scheme figure co to jest
ABAP definicja key figure scheme. Co znaczy related key figures into a collection of formulas.
Znaczenie scheme figure definicja.

Czy przydatne?

Definicja key figure scheme

Co znaczy KEY FIGURE SCHEME:

A key figure scheme combines related key figures into a collection of formulas. These formulas can be based on value fields as well as the other calculated key figures in the scheme.

Example

1000 Revenues

- 2000 Sales deductions

3000 Net revenues

- 4000 Variable CGM

5000 Contribution margin

SAP przykład użycia KEY-FIGURE-SCHEME pomoc. Jak działa key-figure-scheme kod programu ABAP. Wykorzystanie kodu Key-Figure-Scheme w programie funtion module SE37. Obsługa funkcji key-figure-scheme w klasie.

Słownik i definicje SAPa na K.

  • Dodano:
  • Autor: