main card pool co to jest
ABAP definicja main card pool. Co znaczy pool rank 01. You can assign multiple addditional card.
Znaczenie main card pool definicja.

Czy przydatne?

Definicja main card pool

Co znaczy MAIN CARD POOL:

A card pool that has card pool rank 01.

You can assign multiple addditional card pools to a main card pool.

Example

Mr. Smith is an account holder at the bank. He has two credit cards for this account (MasterCard and Visa). These two credit cards are the main card pool.

SAP przykład użycia MAIN-CARD-POOL pomoc. Jak działa main-card-pool kod programu ABAP. Wykorzystanie kodu Main-Card-Pool w programie funtion module SE37. Obsługa funkcji main-card-pool w klasie.

Słownik i definicje SAPa na M.

  • Dodano:
  • Autor: