maintenance attribute co to jest
ABAP definicja maintenance attribute. Co znaczy A criteria which determines how the field is to be.
Znaczenie maintenance attribute definicja.

Czy przydatne?

Definicja maintenance attribute

Co znaczy:

A criteria which determines how the field is to be accessed.

Słownik i definicje SAPa na M.