maintenance demand co to jest
ABAP definicja maintenance demand. Co znaczy A specific maintenance check that has to be performed.
Znaczenie maintenance demand definicja.

Czy przydatne?

Definicja maintenance demand

Co znaczy:

A specific maintenance check that has to be performed by a particular date for a maintenance object.

Słownik i definicje SAPa na M.