marketing project co to jest
ABAP definicja marketing project. Co znaczy Collective term for marketing plans, campaigns, trade.
Znaczenie marketing project definicja.

Czy przydatne?

Definicja marketing project

Co znaczy:

Collective term for marketing plans, campaigns, trade promotions, deals, and elements thereof.

Słownik i definicje SAPa na M.