marketingelement co to jest
ABAP definicja marketingelement. Co znaczy all planning elements in Marketing and Campaign Planning.
Znaczenie marketingelement definicja.

Czy przydatne?

Definicja marketingelement

Co znaczy:

Generic term used to denote all planning elements in Marketing and Campaign Planning, namely:

Marketing plan elements Campaign elements Trade promotion elements

Słownik i definicje SAPa na M.