transport type co to jest
ABAP definicja means-of-transport type. Co znaczy A type that specifies the vehicle with which the.
Znaczenie transport type definicja.

Czy przydatne?

Definicja means-of-transport type

Co znaczy MEANS-OF-TRANSPORT TYPE:

A type that specifies the vehicle with which the goods are transported.

Example

20-ton truck or 20-foot bulk container.

SAP przykład użycia MEANS-OF-TRANSPORT-TYPE pomoc. Jak działa means-of-transport-type kod programu ABAP. Wykorzystanie kodu Means-Of-Transport-Type w programie funtion module SE37. Obsługa funkcji means-of-transport-type w klasie.

Słownik i definicje SAPa na M.

  • Dodano:
  • Autor: