balance changing posting co to jest
ABAP definicja non-balance-changing posting. Co znaczy and unmistakably assigned to an account but.
Znaczenie balance changing posting definicja.

Czy przydatne?

Definicja non-balance-changing posting

Co znaczy NON-BALANCE-CHANGING POSTING:

A posting that can be clearly and unmistakably assigned to an account but does not change its balance, for example the splitting of net postings for an account settlement.

SAP przykład użycia NON-BALANCE-CHANGING-POSTING pomoc. Jak działa non-balance-changing-posting kod programu ABAP. Wykorzystanie kodu Non-Balance-Changing-Posting w programie funtion module SE37. Obsługa funkcji non-balance-changing-posting w klasie.

Słownik i definicje SAPa na N.

  • Dodano:
  • Autor: