qualified stock option co to jest
ABAP definicja non-qualified stock option. Co znaczy A type of stock option that does not meet the.
Znaczenie qualified stock option definicja.

Czy przydatne?

Definicja non-qualified stock option

Co znaczy NON-QUALIFIED STOCK OPTION:

A type of stock option that does not meet the IRS criteria for incentive stock options (ISOs) and therefore subject to tax on exercising.

SAP przykład użycia NON-QUALIFIED-STOCK-OPTION pomoc. Jak działa non-qualified-stock-option kod programu ABAP. Wykorzystanie kodu Non-Qualified-Stock-Option w programie funtion module SE37. Obsługa funkcji non-qualified-stock-option w klasie.

Słownik i definicje SAPa na N.

  • Dodano:
  • Autor: