open sql/jdbc co to jest
ABAP definicja Open SQL/JDBC. Co znaczy An implementation of JDBC within the Open SQL for Java.
Znaczenie open sql/jdbc definicja.

Czy przydatne?

Definicja Open SQL/JDBC

Co znaczy:

An implementation of JDBC within the Open SQL for Java framework.

Słownik i definicje SAPa na O.