organizational unit co to jest
ABAP definicja organizational unit (ICM). Co znaczy function is to adopt and carry out certain.
Znaczenie organizational unit definicja.

Czy przydatne?

Definicja organizational unit (ICM)

Co znaczy ORGANIZATIONAL UNIT (ICM):

Refers to any unit whose function is to adopt and carry out certain functions within a company. The organizational unit may, for example, be a business area, a department or a project group.

A company's organizational structure is formed by creating organizational units and defining the links between them.

SAP przykład użycia ORGANIZATIONAL-UNIT-ICM pomoc. Jak działa organizational-unit-icm kod programu ABAP. Wykorzystanie kodu Organizational-Unit-Icm w programie funtion module SE37. Obsługa funkcji organizational-unit-icm w klasie.

Słownik i definicje SAPa na O.

  • Dodano:
  • Autor: