outstanding amount co to jest
ABAP definicja outstanding amount. Co znaczy The amount of money that is owed by a debtor and has.
Znaczenie outstanding amount definicja.

Czy przydatne?

Definicja outstanding amount

Co znaczy:

The amount of money that is owed by a debtor and has not yet been paid.

Słownik i definicje SAPa na O.