release attribute co to jest
ABAP definicja release attribute. Co znaczy application object via which the Framework for the.
Znaczenie release attribute definicja.

Czy przydatne?

Definicja release attribute

Co znaczy RELEASE ATTRIBUTE:

An attribute of an application object via which the Framework for the Principle of Dual Control can determine the release-relevance of a release object.

The requirements of the release attributes that have to be met are defined in release reasons.

The release object is only subject to release if it corresponds to all requirements of a release reason.

SAP przykład użycia RELEASE-ATTRIBUTE pomoc. Jak działa release-attribute kod programu ABAP. Wykorzystanie kodu Release-Attribute w programie funtion module SE37. Obsługa funkcji release-attribute w klasie.

Słownik i definicje SAPa na R.

  • Dodano:
  • Autor: