soft down split co to jest
ABAP definicja soft-down split. Co znaczy from parent order reporting points is distributed to.
Znaczenie soft down split definicja.

Czy przydatne?

Definicja soft-down split

Co znaczy SOFT-DOWN SPLIT:

One of three ways the WIP from parent order reporting points is distributed to child order reporting points during a split operation.

Specifically: if the split quantity from a reporting point is greater than the available WIP at that reporting point, the extra WIP is taken from earlier non-mapped reporting points.

SAP przykład użycia SOFT-DOWN-SPLIT pomoc. Jak działa soft-down-split kod programu ABAP. Wykorzystanie kodu Soft-Down-Split w programie funtion module SE37. Obsługa funkcji soft-down-split w klasie.

Słownik i definicje SAPa na S.

  • Dodano:
  • Autor: