refusal temporary co to jest
ABAP definicja temporary refusal. Co znaczy commodities are temporarily held at a customs station.
Znaczenie refusal temporary definicja.

Czy przydatne?

Definicja temporary refusal

Co znaczy TEMPORARY REFUSAL:

A customs status in which commodities are temporarily held at a customs station.

This status can be imposed by the customs authorities, the importer, or a third party.

SAP przykład użycia TEMPORARY-REFUSAL pomoc. Jak działa temporary-refusal kod programu ABAP. Wykorzystanie kodu Temporary-Refusal w programie funtion module SE37. Obsługa funkcji temporary-refusal w klasie.

Słownik i definicje SAPa na T.

  • Dodano:
  • Autor: