transfer costs co to jest
ABAP definicja transfer costs. Co znaczy remaining variances summarized upwards in the cost object.
Znaczenie transfer costs definicja.

Czy przydatne?

Definicja transfer costs

Co znaczy TRANSFER COSTS:

The control costs and remaining variances summarized upwards in the cost object hierarchy.

Variance calculation passes the transfer costs from cost object nodes at lower levels to the highest-level nodes of the cost object hierarchy to which one of the following objects is posted:

Cost element Cost element or origin group Cost element or origin

SAP przykład użycia TRANSFER-COSTS pomoc. Jak działa transfer-costs kod programu ABAP. Wykorzystanie kodu Transfer-Costs w programie funtion module SE37. Obsługa funkcji transfer-costs w klasie.

Słownik i definicje SAPa na T.

  • Dodano:
  • Autor: