validation profile co to jest
ABAP definicja validation profile (SCM-EWM). Co znaczy A set of validation and verification fields.
Znaczenie validation profile definicja.

Czy przydatne?

Definicja validation profile (SCM-EWM)

Co znaczy:

A set of validation and verification fields for a specific step in a specific presentation context.

Słownik i definicje SAPa na V.