wait time co to jest
ABAP definicja wait time (IS-OIL-DS-TD). Co znaczy The time a vehicle is at the oil depot but is.
Znaczenie wait time definicja.

Czy przydatne?

Definicja wait time (IS-OIL-DS-TD)

Co znaczy WAIT TIME (IS-OIL-DS-TD):

The time a vehicle is at the oil depot but is not involved in loading or transporting product.

SAP przykład użycia WAIT-TIME-IS-OIL-DS-TD pomoc. Jak działa wait-time-is-oil-ds-td kod programu ABAP. Wykorzystanie kodu Wait-Time-Is-Oil-Ds-Td w programie funtion module SE37. Obsługa funkcji wait-time-is-oil-ds-td w klasie.

Słownik i definicje SAPa na W.

  • Dodano:
  • Autor: