warrant bond co to jest
ABAP definicja warrant bond. Co znaczy option to purchase stock of the issuer. The bond and option.
Znaczenie warrant bond definicja.

Czy przydatne?

Definicja warrant bond

Co znaczy WARRANT BOND:

A bond that includes an option to purchase stock of the issuer.

The bond and option parts can be traded together (cum warrant bond) or separately (ex warrant bond and warrant).

SAP przykład użycia WARRANT-BOND pomoc. Jak działa warrant-bond kod programu ABAP. Wykorzystanie kodu Warrant-Bond w programie funtion module SE37. Obsługa funkcji warrant-bond w klasie.

Słownik i definicje SAPa na W.

  • Dodano:
  • Autor: