dynpro metadata co to jest
ABAP definicja Web Dynpro metadata API. Co znaczy tools to read and write data when a Web Dynpro.
Znaczenie dynpro metadata definicja.

Czy przydatne?

Definicja Web Dynpro metadata API

Co znaczy WEB DYNPRO METADATA API:

API used by the Web Dynpro tools to read and write data when a Web Dynpro application is created. The Web Dynpro converter also uses this API to make a Web Dynpro application from existing module pools.

SAP przykład użycia WEB-DYNPRO-METADATA-API pomoc. Jak działa web-dynpro-metadata-api kod programu ABAP. Wykorzystanie kodu Web-Dynpro-Metadata-Api w programie funtion module SE37. Obsługa funkcji web-dynpro-metadata-api w klasie.

Słownik i definicje SAPa na W.

  • Dodano:
  • Autor: