well facility co to jest
ABAP definicja well facility. Co znaczy commercial product is oil. Oil wells almost always produce.
Znaczenie well facility definicja.

Czy przydatne?

Definicja well facility

Co znaczy WELL FACILITY:

An asset (well) whose primary commercial product is oil.

Oil wells almost always produce some gas, and frequently produce water. Most oil wells eventually produce mostly gas or water.

SAP przykład użycia WELL-FACILITY pomoc. Jak działa well-facility kod programu ABAP. Wykorzystanie kodu Well-Facility w programie funtion module SE37. Obsługa funkcji well-facility w klasie.

Słownik i definicje SAPa na W.

  • Dodano:
  • Autor: