workflow engine co to jest
ABAP definicja Workflow Engine. Co znaczy client) in the transport domain in which the transport.
Znaczenie workflow engine definicja.

Czy przydatne?

Definicja Workflow Engine

Co znaczy WORKFLOW ENGINE:

A logical system (system and client) in the transport domain in which the transport workflow runs.

The Workflow Engine operates as a server that provides your entire transport domain with the transport workflow functions.

SAP przykład użycia WORKFLOW-ENGINE pomoc. Jak działa workflow-engine kod programu ABAP. Wykorzystanie kodu Workflow-Engine w programie funtion module SE37. Obsługa funkcji workflow-engine w klasie.

Słownik i definicje SAPa na W.

  • Dodano:
  • Autor: