write category co to jest
ABAP definicja write-up category. Co znaczy valuation type that controls how a positive deviation.
Znaczenie write category definicja.

Czy przydatne?

Definicja write-up category

Co znaczy WRITE-UP CATEGORY:

Indicator in the ALV valuation type that controls how a positive deviation between market value and book value is to be handled. mySAP Banking contains the following write-up categories:

No write-up Write up to acquisition value Write up to key date

SAP przykład użycia WRITE-UP-CATEGORY pomoc. Jak działa write-up-category kod programu ABAP. Wykorzystanie kodu Write-Up-Category w programie funtion module SE37. Obsługa funkcji write-up-category w klasie.

Słownik i definicje SAPa na W.

  • Dodano:
  • Autor: