xslt mapping program co to jest
ABAP definicja XSLT mapping program. Co znaczy Mapping program that is implemented in XSLT.
Znaczenie xslt mapping program definicja.

Czy przydatne?

Definicja XSLT mapping program

Co znaczy:

Mapping program that is implemented in XSLT (EXtensible Stylesheet Language Transformations).

Słownik i definicje SAPa na X.