moduł free_ output_ dsp co to jest
SAP, moduł funkcyjny BAL_DSP_OUTPUT_FREE. Definicja: End output - function module.
Znaczenie moduł free_ output_ dsp definicja.

Czy przydatne?

Moduł funkcyjny BAL_DSP_OUTPUT_FREE użycie

Co robi: End output

Pozostałe moduły funcyjne SAP'a na B.