moduł init_ output_ dsp co to jest
SAP, moduł funkcyjny BAL_DSP_OUTPUT_INIT. Definicja: Initialize output - function module.
Znaczenie moduł init_ output_ dsp definicja.

Czy przydatne?

Moduł funkcyjny BAL_DSP_OUTPUT_INIT użycie

Co robi: Initialize output

Pozostałe moduły funcyjne SAP'a na B.