moduł reset_ authorization co to jest
SAP, moduł funkcyjny BAL_GLB_AUTHORIZATION_RESET. Definicja: Reset authorization - function module.
Znaczenie moduł reset_ authorization definicja.

Czy przydatne?

Moduł funkcyjny BAL_GLB_AUTHORIZATION_RESET użycie

Co robi: Reset authorization

Pozostałe moduły funcyjne SAP'a na B.