moduł directory_ remove co to jest
SAP, moduł funkcyjny GUI_REMOVE_DIRECTORY. Definicja: Delete a directory on the presentation server.
Znaczenie moduł directory_ remove definicja.

Czy przydatne?

Moduł funkcyjny GUI_REMOVE_DIRECTORY użycie

Co robi: Delete a directory on the presentation server

Pozostałe moduły funcyjne SAP'a na G.