moduł start_ help co to jest
SAP, moduł funkcyjny HELP_START. Definicja: Display help for a field. Useful for doing AT SELECTION.
Znaczenie moduł start_ help definicja.

Czy przydatne?

Moduł funkcyjny HELP_START użycie

Co robi: Display help for a field. Useful for doing AT SELECTION SCREEN ON VALUEREQUEST for those fields that do not provide F4 help at the DDIC level

Pozostałe moduły funcyjne SAP'a na H.