moduł text_ dplay_ popup co to jest
SAP, moduł funkcyjny POPUP_TO_DISPLAY_TEXT. Definicja: Create a dialog box in which you display a.
Znaczenie moduł text_ dplay_ popup definicja.

Czy przydatne?

Moduł funkcyjny POPUP_TO_DISPLAY_TEXT użycie

Co robi: Create a dialog box in which you display a two line message

Pozostałe moduły funcyjne SAP'a na P.