moduł text_ read co to jest
SAP, moduł funkcyjny READ_TEXT. Definicja: To load long text into SAP - function module.
Znaczenie moduł text_ read definicja.

Czy przydatne?

Moduł funkcyjny READ_TEXT użycie

Co robi: To load long text into SAP

Pozostałe moduły funcyjne SAP'a na R.