moduł plvar_ active_ get co to jest
SAP, moduł funkcyjny RH_GET_ACTIVE_WF_PLVAR. Definicja: Return the active HR Plan - function module.
Znaczenie moduł plvar_ active_ get definicja.

Czy przydatne?

Moduł funkcyjny RH_GET_ACTIVE_WF_PLVAR użycie

Co robi: Return the active HR Plan

Pozostałe moduły funcyjne SAP'a na R.