moduł dayname_ date_ get co to jest
SAP, moduł funkcyjny RH_GET_DATE_DAYNAME. Definicja: return the day based on the date provied.
Znaczenie moduł dayname_ date_ get definicja.

Czy przydatne?

Moduł funkcyjny RH_GET_DATE_DAYNAME użycie

Co robi: return the day based on the date provied

Pozostałe moduły funcyjne SAP'a na R.