moduł day_ first_ get_ week co to jest
SAP, moduł funkcyjny WEEK_GET_FIRST_DAY. Definicja: For a given week (YYYYMM format), this function.
Znaczenie moduł day_ first_ get_ week definicja.

Czy przydatne?

Moduł funkcyjny WEEK_GET_FIRST_DAY użycie

Co robi: For a given week (YYYYMM format), this function returns the date ofthe Monday of that week

Pozostałe moduły funcyjne SAP'a na W.