moduł lt_ write co to jest
SAP, moduł funkcyjny WRITE_LIST. Definicja: Useful for writing out the list contents that result.
Znaczenie moduł lt_ write definicja.

Czy przydatne?

Moduł funkcyjny WRITE_LIST użycie

Co robi: Useful for writing out the list contents that result from the functionLIST_FROM_MEMORY

Pozostałe moduły funcyjne SAP'a na W.