aobj /abap co to jest
n Transakcja AOBJ w SE38. Wywołanie AOBJ \o w SAPie.
Znaczenie aobj /abap definicja.

Czy przydatne?

Transakcja SAP AOBJ

Wywołanie transakcji, użycie: \nAOBJ
po angielsku: Archiving object definition
po niemiecku: Definition Archivierungsobjekte
po francusku: Définition des objets d'archivage
po holendersku: Archiveringsobjecten definiëren

Pozostałe transankcje SAP'a na A.