aoco /abap co to jest
n Transakcja AOCO w SE38. Wywołanie AOCO \o w SAPie.
Znaczenie aoco /abap definicja.

Czy przydatne?

Transakcja SAP AOCO

Wywołanie transakcji, użycie: \nAOCO
po angielsku: Cost center check (across co.codes)
po niemiecku: Bukrs-übergreifende Kostl-Prüfung
po francusku: Vérif. intersociété des centres
po holendersku: BdNr-onafhank. kostenpl.controle

Pozostałe transankcje SAP'a na A.